Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Rutgershuis Oost

Versie augustus 2019

Rutgershuis Oost, gevestigd aan van Lawick van Pabststraat 71A te Arnhem, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68873956, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Rutgershuis Oost met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Rutgershuis Oost persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;

b. bezoekers aan Rutgershuis Oost;

c. bezoekers van de website ww.rutgershuis-oost.nl

d. alle overige personen die met Rutgershuis Oost contact opnemen.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Als u cliënt bent bij Rutgershuis Oost, dan worden uw gegevens zorgvuldig bewaard in het elektronisch patienten dossier, Stisan.

Rutgershuis Oost verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via  e-mail of contactformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking

Rutgershuis Oost verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een behandeling en de factuur voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen via e-mail voor behandelsessie en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond

Rutgershuis Oost verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden ivm de WGBO;

c. het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen per e-mail voor een behandeling/ afspraak.

5. Persoonsgegevens delen met derden

Rutgershuis Oost deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Rutgershuis Oost zal alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Dit betekent dat er zonder uitdrukkelijke toestemming niet met derden wordt gesproken over wat is verteld. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is gezien de WGBO toestemming van de cliënt nodig. Mocht er een rapport worden geschreven dan heeft de cliënt inzagerecht, vóórdat het naar derden wordt verstuurd. Rutgershuis Oost deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

6. Doorgifte buiten de EER

Rutgershuis Oost geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

7. Bewaren van gegevens

Rutgershuis Oost bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Rutgershuis Oost hanteert in beginsel i.v.m. met de WGBO de volgende bewaartermijn: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst. Rutgershuis Oost vernietigt het dossier als de cliënt daar schriftelijk om vraagt.

8. Wijzigingen privacystatement

Rutgershuis Oost kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Rutgershuis Oost gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

9. Rechten, vragen en klachten verwerking persoonsgegevens

U hebt het recht Rutgershuis Oost te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u telefonisch contact opnemen met Rutgershuis Oost door te bellen naar 026 - 4422593. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Rutgershuis Oost persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Rutgershuis Oost door te bellen naar 026 - 4422593. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet bereikt zijn, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

10. Rechten, vragen en klachten diensten van de praktijk

Heeft u vragen of opmerkingen over de diensten van de praktijk? Bent u ontevreden? Laat het ons alstublieft weten. Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen. Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek –  ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen ons en brengen wij u met onze  klachten-functionaris in contact.